Synonymer til bransjeanalyse

Porters fem krefter, eksternanalyse, industrianalyse, styrker og svakheter, supplementanalyse