Synonymer til brevveksling

brev, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivbrev, ansvar, aval, betryggelse, dekning, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vernbrev, befordring, forsendelse, frakt, gods, kolli, leveranse, levering, pakke, sending, spedisjonbrev, beretning, beskjed, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbrev, brevsamling, forbindelse, forståelse, kommunikasjon, post, utveksling (av informasjon), amfibium, blanda drops, b