Synonymer til brorpart

de fleste, flertall, majoritet, mesteparten, overvekt, storpartde fleste, drøssevis, en (hel) haug, en (hel) mengde, en rekke, flere, flerfoldige, fullt opp, gjentatte, hvem som helst, hyppige, i bøtter og spann, i lange baner, kreti og pleti, mange, masse, ola og kari, tallrike, tallsterke, utallige, ørten, storpart, bilring, embonpoint, fedme, fylde, korpulense, mageovervekt