Synonymer til bud

befaling, beskjed, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, vilje, beretning, brev, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder, anvisning, data, empiri, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, note, tips, underretning, vinkbeskjed, viljebeskjed, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, påminnelse, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, fullmakt, kommuniké, manifest, meddele