Synonymer til buksere

slepe/taue et fartøy (muntlig mening)