Synonymer til bygg

byggmasse, byggverk, bygning, bygningsmasse, hus, lokale, beskaffenhet, fasong, figur, form, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, struktur, støpning, utseendebygning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ætthus, adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedhus, arnested, atriumshus, bolighus, campingvogn, enebolig, hovedhus, husbåt, husgård, hytte, høyhus, iglo, kåk (muntlig mening), leiebolig, leilighet, lekehus, privathus, rekkehus, skyskraper, slott, terrasseblokk, terrassehus, villahus,