Synonymer til bygge

begrunne, argumentere, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreiebegrunne, grunne, tufte, underbyggebygge, konstruere, mure, oppføre, reise (rå form), angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, starte, åpnegrunne, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, vurdere, være overbevist om, være usikkergrunne, reise (rå form)oppføre, framf