Synonymer til bygselbrev

avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomstavtale, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat, overenskomstkontrakt, avt