Synonymer til byrd

avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, yrkesgruppe, yrkesgruppefødsel, begynnelse, dannelse, framvekst, genesis, oppkomst, proveniens, skapelse, tilblivelse, vorden, adel, arbeiderklasse, samfunnsklassekaste, yrkesgruppekaste, dumpe, hive, kyle, pælme, sende, slenge, slynge, he