Synonymer til chiffer

kode, siffer, system, applikasjon, dataprogram, kildekode, program, programkodekode, systemsiffer, numerus, nummer, tall, talltegn, tegn, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, vissystem, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, valgsystem