Synonymer til crème de la crème

adel, arbeiderklasse, kaste, klasse, samfunnsklasseadel, aristokrati, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, sosietetelite, de færreste, de utvalgte, , fåtall, mindretall, minoritet, nesten ingenelite, spiss, tet