Synonymer til død

avbud, avrunding, avslutning, avvisning, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp, avdød, avsjelet, dau, forulykket, hedenfaren, henfaren, livløs, vissen, utløpavvisning, avslag, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, l