Synonymer til dagdriveri

dovenskap, indolens, latmannsliv, latskap, lediggang, slapphet, slendrian, slurv, slurvslapphet, fleksibilitet, motstand, seighet, strekkbarhet, styrke, treghet, tøyelighet, viskositet