Synonymer til dataprogram

applikasjon, kildekode, kode, program, programkodeapplikasjon, mykvare (muntlig mening), programvare, software, programkode, programkodekode, chiffer, siffer, system, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanprogram, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, programerklæring, proklamasjonprogram, programkodeprogram