Synonymer til deflasjon

prisfall, stige i verdi, verdiforøkelse, verdistigning, verdiøkning