Synonymer til dekning

ansvar, aval, betryggelse, brev, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vern, asyl, adresse, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedasyl, anstalt, etablissement, gamlehjem, institusjon, pleiehjem, stiftelse, sykehjemasyl, beskyttelse, dekke, gjemmested, le, livd, ly, skjul, skjulested, vernasyl, hospital, hospits, klinikk, lasarett, sanatorium, sykehus, akkreditiv, attest, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonaval, vernbeskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtan