Synonymer til dele ut

allokere, tildele, betale, anskaffe, bestikke, bestille, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, skaffe segbetale, bekoste, dekke, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønnebetale, bevilge, bringe, by, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, servere, skjenke, tildeledele ut, avstedkomme, bety, bevirke, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet medbringe, s