Synonymer til delelinje

grense, grenselinje, landegrense, landemerke, skille, ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grad, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, sømgrense, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakgrense, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskillingskille, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, nyanse, overgang, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjonskille