Synonymer til deling

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, divisjo