Synonymer til dementere

avkrefte, imøtegå, komme med innsigelser, motsi, opponere, protestere, si imot, ta til gjenmæle, ta til gjenmælemotsi, avvise, motsette (seg), neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot), ta til gjenmæleopponere, disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, kjempe, krangle, krige, munnhugges, slåss, stride, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig med, oppo