Synonymer til demre for (en)

begripe, bli klar over, erkjenne, fatte, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, utlede, avsløre, bemerke, erfare, finne (ut), forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbli klar over, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, stadfeste, verifisere, vitneerkjenne, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, te