Synonymer til desentralisering

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, divisjo