Synonymer til despotisk

autoritær, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, bydende, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, myndig, rådelysten, uinnskrenketdespotisk, arbitrær, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårligegenmektig, ene