Synonymer til destinasjon

bestemmelsessted, blink, goal, innkomst, mål, målstrek, nedslagsfelt, nettkjenning, avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, inntekt, intrade, netto, overskudd, profitt, utbytte, vinning, ytelseinnkomst, nettkjenninginnkomst, betaling, dusør, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanmål, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øy