Synonymer til det samme

av samme art, av samme slag, av samme ulla, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonym, betydningsløs, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktig, synonymdet samme, l