Synonymer til detalj

bagatell, filleting, fotnote, ubetydelighet, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkfotnote, ubetydelighetfotnote, kildehenvisning, referanse, sluttnotefotnote, notat