Synonymer til diktekunst

metrikk, poesi, poetikk, skaldskap, versekunst, verselære, versemakeri, verserytme, verseskjema, verskunst, verslære, akrostikon, allitterasjon, bokstavrim, dikt, dråpa, epos, gasel, haiku, halvrim, heksameter, kvad, limerick, lyrikk, mesostikon, nødrim, poem, prosadikt, rim(eri), salme, sang, sonett, stavrim, telestikon, vers(ekunst), visesangpoesi, vers