Synonymer til dimensjon

avstand, bredde, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse, tykkelsebredde, begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstend