Synonymer til diminuendo

diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, reduksjon, svinn, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, forsvinnende liten, knapp, kort, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, sped, spinkel, ubetydelig, ørende litendiminutiv, abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forbokstav, forkortelse, forkorting, initialord, kortformreduksjon, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, unntakreduksjon, mins