Synonymer til dispasje

delegering, disposisjon, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodning, aktivitetsplan, aperçu, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdragdisposisjon, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utporsjonering, utskillingfordeling, dekomponering, gruppeinndeling, klassifisering, oppløsing, oppsplitting, segmenteringoppdeling, arrangement, form, formulering, framstilling, fre