Synonymer til distinksjon

avskygning, avvik, differanse, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians, variasjondivergens,