Synonymer til doble

ape, dublere, etterape, etterligne, fotografere, gange, herme, imitere, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr