Synonymer til dominere

baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dukke, dupere, hemme, holde nede, knekte, kue, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, slå ned, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, ydmyke, befale, administrere, anføre, angi, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veiledebefale, beordre, bestemme, bestille, dekretere, diktere, fastsette, foreskrive, forlange, forordne, herske, kontrollere, pålegge, sjefe, ydmykebeseire, bekjempe, besette, erobre, erverve, gå til topps, innta, klare, klare bra