Synonymer til doven

apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, utmattet, vissenapatisk, følelsesløs, lidenskapsløs, likegyldig, nummen, overfladisk, overlegen, , ufølsom, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapeliglidenskapsløs, ufølsomlikegyldig, betydningsløs, det samme, ett fett, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, liten, marginal