Synonymer til dra sammen

abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), minske, redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkere, f