Synonymer til dreie

gå rundt, manøvrere, rotere, rulle, skru, slynge, sno, snu, snurre, vende, vike, virvle, vri, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberedemanøvrere, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, sekvens, tabellrulle, vrislynge, dump