Synonymer til drive omkring

, loffe, luske, promenere, spankulere, spasere, streife, trabulere, traske, trave, vandre, arbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, operere, praktisere, reagere, tjenestegjøre, virkegå, spankuler