Synonymer til drivkraft

aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindaktivitet, energi, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønske, drivende kraft, muskel, muskelkraft, muskelstyrke, muskelvev, primus motor, styrke, ønskedrivkraft, ønskeenergi, bestandighet, bæreevne, fasthet, godvilje, kond