Synonymer til dubiøs

dunkel, dyster, fordektig, lumsk, lyssky, løen, mistenkelig, mystisk, mørk, obskur, redselsfull, skummel, suspekt, tussmørk, tvilsom, uhyggelig, avsides, esoterisk, hemmelig, navnløs, okkult, skjult, ukjentdunkel, beksvart, formørket, mørklagt, overskyet, skyet, sort, svart, svart som i en sekk, svarte natta, så en ikke kan se en hånd for seg, uopplystdunkel, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyp, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigdyster, bedrøvet, beklemt, deprimert, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tyngetdyster, m