Synonymer til dublere

ape, doble, etterape, etterligne, fotografere, gange, herme, imitere, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr