Synonymer til dublering

dobling, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, mult