Synonymer til dunkel

avsides, avfolket, avsondret, ensomt, forlatt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, isolert, tomt, ubebodd, ødeavsides, esoterisk, hemmelig, lumsk, navnløs, obskur, okkult, skjult, ukjent, beksvart, formørket, mørk, mørklagt, overskyet, skyet, sort, svart, svart som i en sekk, svarte natta, så en ikke kan se en hånd for seg, uopplyst, dubiøs, dyster, fordektig, lyssky, løen, mistenkelig, mystisk, redselsfull, skummel, suspekt, tussmørk, tvilsom, uhyggelig, ukjentdunkel, uopplystdunkel, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyp, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigdyster, bedrøvet, beklemt, deprimert, forstemt, glede