Synonymer til duplikat

avskrift, duplo, etterligning, kopi, replika, reproduksjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, reproduksjonetterligning, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon