Synonymer til dynge

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerbakke, bakketopp, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, tue, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelsehøyde, tuehøyde, etasje, fase