Synonymer til dyptgående

basalt, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig, detaljert, bred, fyldig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftigdetaljert, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, vidløftig, vesentligdyptgående, bare blåbær, brukervennlig, direkte, enk