Synonymer til dysleksi

lese og skrive vanske(r), ordblindhet