Synonymer til ebbende

avtagende, calando, dalende, fallende, minkende, nedadgående, synkende, synkendefallende, fra oven, fra toppen, loddrett, mot bunnen, ned, nedover, ovenfra, vertikalt, nedadgåendesynkende