Synonymer til eksakt

akkurat, avpasset, korrekt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, for kort tid siden, forleden, i sted, nettopp, nylig, nyss, punktlig, punktligkorrekt, beviselig, bevist, faktisk, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast, punktlignøyaktig, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftignøyaktig, disiplinert, metodisk, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk, punktligpresis, samv