Synonymer til eksternanalyse

Porters fem krefter, bransjeanalyse, industrianalyse, styrker og svakheter, supplementanalyse