Synonymer til elektrisitet

el, byge, bøye, eling, hagl, nedbør, regn, regnbyge, regnskyll, skur, slaps, snø, snødrev, snøvær, stormbyge, styrtregn, yrel, energi, kraft, statisk elektrisitet, strøm, aktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønskeenergi, bestandighet, bæreevne, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrkeenergi, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkekraft, badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, myntvekt, måleapparat, skala, skålvekt, trykk, tyngde, veieinstrument, veieredskap, vekt, vektskål, vektstangkraft